Utazási Feltételek

Kedves Utasunk!

A TUI Deutschland GmbH (Utazásszervező) részletes utazási feltételei szabályozzák az Ön és az utazásszervező közötti szerződéses viszonyt. Ezen az oldalon az ennek legfontosabb részleteit találják meg. Az utazásszervező részletes utazási feltételeit (44. nyomdai kiadás) az utazási irodában kapják meg.

1. Jelentkezés, visszaigazolás

1.1. Az utazásra való jelentkezéssel Ön kötelező ajánlatot tesz az utazásszervezővel való utazási szerződés megkötésére. Az utazási szerződés az utazásszervezőre akkor válik kötelezővé, ha az utazási irodán keresztül az utazásszervező a foglalást és az árat írásban visszaigazolja. A visszaigazolást utazási irodáján keresztül kapja meg.

1.2. Amennyiben a visszaigazolás jelentkezésétől eltér, úgy az utazásszervező az új ajánlathoz 10 napig van kötve. Az utazási szerződés az új ajánlat alapján jön létre, ha Ön ezen időtartam alatt az ajánlatot elfogadja.

2. Fizetés

2.1. Az ügyfelek pénzének biztosítása érdekében az utazásszervező csődbiztosítást köteles kötni a Német Utazási díj Biztosító Egyesületnél (DRS). Egy biztosítási jegy a visszaigazoláson megtalálható.

2.2. A szerződéskötéskor a visszaigazolás kiadása ellenében a teljes utazási díj 20%-a, megjelölt top-ajánlatok, továbbá kiválasztott, rövid határidejű és csökkentett árú kölönlegességek (specials) és takarékos utazások (Sparreisen) esetén 40%-a esedékes.
Az utazásbiztosítás díja az előleggel egyidejűleg teljes egészében esedékes.

2.3. A fennmaradó díj akkor esedékes, amikor biztossá válik, hogy az Ön utazása ? a foglalás szerint ? teljesítésre kerül, és az útiokmányok vagy az Ön utazási irodájában vannak előkészítve vagy a megállapodás szerint Önnek elküldésre kerülnek.

2.4. Az előleg és fennmaradó díjak összege, és adott esetben a stornírozási díj összege a visszaigazolásban található. A stornózás esetén fizetendő díjak (L. 7. pont), feldolgozási és foglalásmódosítási díjak, valamint az egyéni utazásokért járó díjak azonnal esedékesek.

2.5. Az utazásszervező részére való kifizetések

2.5.1. Terhelési megbízásos fizetés esetén az utazási irodának az utazásszervezőhöz való továbbítás érdekében szüksége van az Ön bankszámlaszámára, címére (vagy az iratok címzettjének a címére), valamint a terhelési megbízáshoz való hozzájárulására.

2.5.2. TUI Card Classic/ TUI Card Classic Elactron/TUI Card Gold (World of TUI Card) kártyákkal való fizetés esetén a foglaláskor a kártyát az utazási irodának be kell mutatni. Az utazási irodának ezen kívül szüksége van az utazásszervezőhöz való továbbítás érdekében az Ön címére ( esetleg az iratok címzettjének címére), továbbá az Ön beleegyezésére giro számlájának a World of TUI Card útján való megterheléséhez.

2.5.3. Általában az előleg összege egy héten belül, a hátralékos díj kifizetése pedig az utazás kezdete előtt 3 héttel kerül levonásra.

2.6. Kivételes esetekben mind az előleg, mind pedig ? az úti okmányok kézhezvételével egy időben ? a hátralékos összeg az utazási irodában készpénzben kifizethető.

2.7. A megállapodás szerinti fizetési módot csak az utazás kezdete előtti 25. napig lehet módosítani.

3. Szolgáltatások, ár

3.1. Azt, hogy mely szolgáltatásokban állapodtak meg a szerződésben, a szolgáltatás leírása (pl. katalógus, szórólap, Internet) és a visszaigazolás erre hivatkozó adatai tartalmazzák. A szerződés megkötése előtt az utazásszervező a szolgáltatás leírását módosíthatja, amelyről az utast a foglalás előtt természetesen tájékoztatja.

6. Szolgáltatás- és díjmódosítások

Szükségessé válhat, hogy egyes utazási szolgáltatásokat vagy az utazás árát a szerződéskötés után módosítani kell.

6.3 Az utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy a foglalás visszaigazolásakor megerősített díjat a szállítási költségek, vagy egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos járulékok pl. kikötői és reptéri illetékek emelkedése esetén az emelkedésnek az egyes utasra/ülőhelyre eső konkrét összegével felemelje. Azt, hogy milyen előfeltételek esetén, és milyen terjedelmű ár- és szolgáltatásmódosítás lehetséges, kérjük, tanulmányozzák a részletes utazási feltételekben.

7. Az utas elállása

Átalányként meghatározott igényünk főszabály szerint (annak Ön általi bizonyítási lehetősége, hogy nincs kár, vagy a költségek lényegesen alacsonyabbak – fennáll) személyenként/lakóegységenként stornírozás esetén:

7.5.1. Standard-díjak

az utazás kezdete előtti 31. napig 20%-a
az utazás kezdete előtti 30. naptól 25%-a
az utazás kezdete előtti 22. naptól 35%-a
az utazás kezdete előtti 15. naptól 50%-a
az utazás kezdete előtti 8. naptól 65%-a
az utazás kezdete előtti 2. naptól az utazás napjáig, vagy meg nem jelenés esetén 80%-a a teljes utazási díjnak.

7.5.2. A standard ?szabályok alóli kivételek:

A) Üdülőlakások és ?házak/ apartmanok, busszal vagy vonattal való utazás esetén is:

az utazás kezdete előtti 46. napig 20%-a

az utazás kezdete előtti 45. naptól 50%-a
az utazás kezdete előtti 35. naptól 80%-a
az utazás kezdete előtti 2. naptól az utazás napjáig, vagy meg nem jelenés esetén 90%-a a teljes utazási díjnak.

B) Hajóutazások, városnéző csomagok a városlátogatások katalógusból, speciális programok, aktívprogramok, lakókocsi és motoros utak az Ázsia, Ausztrália, Afrika, Karib-szigetek/Latin-Amerika katalógusból:

az utazás kezdete előtti 31. napig 20%-a
az utazás kezdete előtti 30. naptól 35%-a
az utazás kezdete előtti 22. naptól 50%-a
az utazás kezdete előtti 15. naptól 75%-a
az utazás kezdete előtti 2. naptól az utazás napjáig, vagy meg nem jelenés esetén 100%-a a teljes utazási díjnak.

C) Bérautók:

az utazás kezdete előtti 9. napig 30.- ?
az utazás kezdete előtti 8. naptól 50.- ?
az utazás kezdete előtti 2. naptól az utazás napjáig, vagy az autó át nem vétele esetén 80%-a a teljes bérleti díjnak.

D) Csak repülőutak a menetrendszerinti járatok esetén:

Feldolgozási díj személyenként 76.- ?

A c-d pontokban meghatározott stornódíjak csak bérautó-foglalások és menetrendszerinti repülőjáratokra foglalt repülőjegyek esetén érvényesek, kombinált utazások esetén nem. Ezen esetben a 7.5.1., 7.5.2 A,B, E,F pontjait kell alkalmazni.

E) Belépőjegyek esetén, pl. musicalekre a stornírozási díj a belépődíj árának 95%-a, kivéve, ha a szolgáltatás leírásánál (3.1 pont) az utazásszervező mást hirdetett meg.

F) Külön megjelölt top-ajánlatok, valamint egyes kiválasztott, rövid határidejű vagy csökkentett áru különleges (specials) és takarékos utak esetén a következő stornódíjak érvényesek:

az utazás kezdete előtti 31. napig 40%-a
az utazás kezdete előtti 30. naptól 55%-a
az utazás kezdete előtti 22. naptól 65%-a
az utazás kezdete előtti 15. naptól 75%-a
az utazás kezdete előtti 8. naptól 85%-a
az utazás kezdete előtti 2. naptól az utazás napjáig, vagy meg nem jelenés esetén 95%-a a teljes utazási díjnak.

8. Átfoglalás

8.1 Az Ön kérésére az utazásszervező a 7.5.1. pontban, a 7.5.2 pontban ? kivéve a 7.5.2. D pontot ? meghatározott határidők kezdete előtt a foglalást visszaigazolását módosítja (átfoglalás). Ezért személyenként 30.- ? díjat számít fel. Későbbi módosítások, továbbá a foglalás alapjául szolgáló katalógus-kiírás érvényességi időtartamát meghaladó módosítások csak az előzőekben említett szabályok szerint az utazási szerződéstől való elállás, és ezzel egyidejű új jelentkezés útján lehetségesek.

10. Elállás vagy felmondás az utazásszervező részéről

Azt, hogy milyen feltételekkel, és meddig jogosult az utazásszervező a szerződést megszüntetni, kérjük, tanulmányozzák az utazásszervező részletes utazási feltételeiben, amely az utazási irodában rendelkezésükre áll.

12. Kijavítás/árcsökkentés/felmondás

12.1. Ha valamely utazási szolgáltatást nem, vagy nem szerződésszerűen nyújtanak, úgy az utas kijavítást követelhet. Az utazásszervező akként is nyújthat kijavítást, hogy egy azonos vagy magasabb értékű pótszolgáltatást nyújt. Az utazásszervező megtagadhatja a kijavítást, ha az aránytalan költségekkel járna.

12.2. Az utas az utazásról való hazatérést követően az utazási díj csökkentését követelheti, ha az utazási szolgáltatásokat nem a szerződés szerint teljesítették, és nem felelős a hiány/hiba bejelentésének elmulasztásáért.

12.3. Amennyiben az utazást a hibás teljesítés lényegesen érinti, és az utazásszervező méltányos határidőn belül nem nyújt kijavítást, úgy az utas a törvényi előírásoknak megfelelően az utazási szerződést felmondhatja; ajánlatos saját érdekében és a későbbi bizonyítás érdekében írásban megtenni. Ugyanez érvényes, ha az utas az utazást valamely fontos, az utazásszervező által is felismerhető okból származó hiány miatt nem veheti igénybe. Kijavításra irányuló póthatáridő csak akkor nem szükséges, ha a kijavítás lehetetlen vagy azt a z utazásszervező megtagadja, vagy ha a szerződés azonnali hatályú felmondását az utas valamely különös érdeke megalapozza. Ha a szerződést ezt követően megszüntetik, az utasnak fennmarad az igénye a visszaszállításra. Az utas az utazási díjnak csak az általa igénybe vett szolgáltatásokra eső részével tartozik, amennyiben ezen szolgáltatások érdekében álltak.

13. Felelősség

13.2. Az utazásszervező szerződéses felelőssége az olyan károkért, amelyek nem személyben bekövetkezett károk, az utazási díj háromszorosának megfelelő összegre korlátozott, ha az utas kárát nem gondatlanságunkkal vagy súlyos gondatlanságunkkal okoztuk. A kártérítés összegének az utazási díj háromszorosára való korlátozása akkor is érvényes, ha az utasnak okozott kárért valamely szolgáltató felelőssége miatt állunk helyt. A további felelősségkorlátozásokat kérjük, tanulmányozzák a részletes utazási feltételekben.

13.7.2. Amennyiben valamely helyi utazási szolgáltatás kivételesen nem elérhető, kérjük forduljon a szolgáltatóhoz (pl. Bérbeadó, hotelier stb.) , vagy az utazásszervezőhöz ill. ennek a mindenkori célterületen lévő kapcsolattartó címéhez. Ha az utas saját felelősségéből ezen kötelességét elmulasztja, úgy e körben nem áll fenn igénye.

14. Igények kizárása és elévülés

14.1. Az utazás nem szerződésszerű teljesítése (német Ptk 651. §. c-f) miatti igényeket az utazás szerződés szerinti végétől számított 1 hónapon belül kell az utazásszervezővel szemben érvényesíteni. Ezt saját érdekében írásban célszerű megtenni. S határidő leteltét követően az utas akkor érvényesíthet igényeket, ha nem vétkesen akadályozva volt a határidő betartásában.

14.2 Az utas német Ptk 651c §. – 651. f. §-ban meghatározott igényei egy év alatt évülnek el. Az elévülés azon a napon kezdődik, amelyen az utazás a szerződés szerint végződik. Amennyiben az utas és az utazásszervező között az igényről vagy az igényt megalapozó körülményekről tárgyalások vannak folyamatban, úgy az elévülés nyugszik, ameddig az utas vagy az utazásszervező a tárgyalások folytatását megtagadja. Az elévülés legkorábban a nyugvás végét követő 3 hónap elteltével következik be. Tiltott cselekményből származó igények 3 év alatt évülnek el.

14.3 Utazási irodája csak mint közvetítő lép fel a szerződés megkötésénél. Nem jogosult arra, hogy az utazás befejezését követően az utas szavatossági és kártérítési igényeit átvegye.

15. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza és egészségügyi előírások

15.1. Az utazásszervező köteles annak az államnak az állampolgárait, amelyben az utazást kínálják, az útlevél-, vízum- és egészségügyi előírásokról, valamint ezek esetleges változásairól az utazás kezdete előtt tájékoztatni. Más államok polgárainak az illetékes konzulátus ad felvilágosítást. A katalógus leírásából, valamint az útiokmányokból az utazásához szükséges formalitásokról lényeges információkat kap. Kérjük, vegyék ezeket az információkat figyelembe, és kérjenek utazási irodájukban további információkat.

15.2 Az utazásszervező nem felel a szükséges vízumok időbeli kiadásáért és kézbesítéséért, ha ezek beszerzésével megbízták, kivéve, ha a késedelemért az utazásszervező felel. A vízumok stb. illetékes helyeken való beszerzésére kb. 8 hetes időtartammal számoljanak.

16. Adatvédelem

Azon személyes adatok, amelyeket rendelkezésünkre bocsátottak elektronikus feldolgozásra és használatra kerülnek amennyiben ez a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ezen felül a jövőben szeretnénk Önöket írásban aktuális ajánlatainkról tájékoztatni, amennyiben számukra nem megállapítható, hogy Önök ezt nem kívánják. He információs anyagok megküldését nem kívánják, úgy kérjük, forduljanak ?Adatvédelem? részlegünkhöz, az utazásszervező alábbi címén.

17. Eljáró bíróság / általános

Irányadó a német jog. Az utazásszervező elleni kereseteket annak székhelyén kell benyújtani. Más csak abban az esetben érvényes, ha nemzetközi szerződés kötelezően mást ír elő.

További fontos szabályok a részletes utazási feltételekben találhatók. Ennek mindenkor érvényes változatát (jelenleg a 44. kiadás) az utazási irodában kaphatják meg. Valamennyi ezen katalógusban megadott adat megfelel a 2004. júliusi kiadásnak.

Utazásszervező:
TUI Deutschland GmbH
Pf: 610280
30620 Hannover
Cégjegyzékszám: Hannover, HRB 56512

A Német Utazási Irodák és Utazásszervezők Egyesületének tagja